Menu Spirituele Vakantie Reizen

Spirituele Vakantie Reizen

Spirituele Vakantie Reizen
0575-472403
06-39804150

Wij helpen jou vrijer en gelukkiger te worden!​ Ga mee op reis!

← Blog ← Thema persoonlijke-ontwikkeling

24okt

Depressie raakt mensen

Blog geschreven door:Jennifer Hoffman

Depressie is iets dat vandaag meer en meer mensen raakt. Het is een woord dat we gebruiken om te omschrijven hoe we voelen wanneer we verdrietig, ongemotiveerd, rusteloos zijn en in erge gevallen ons hopeloos, krachteloos en nutteloos voelen. Wanneer we ons depressief voelen, is het moeilijk om gemotiveerd te raken om iets te doen en we kunnen ook erg tranerig en emotioneel zijn of ons doods en levenloos voelen. En het is iets dat meerdere mensen zullen ervaren wanneer we onze energievelden uitbreiden omdat, hoe meer we energetisch bewust worden en ascensie aanvaarden, hoe groter het risico is dat we (tijdelijk) depressief zijn.

Betekent dit dat wanneer we ons energieveld uitbreiden we het risico lopen om depressief te zijn? Absoluut, en om verscheidenen redenen. Wanneer we bewust zijn van nieuwe niveaus van energie, dat wil zeggen dat we alles hebben gehaald uit onze bestaande energetische verbindingen, creëren we twee verschillende energiestromen. Een stroom bestaat uit onze eigen energie en de tweede uit het nieuwe, hogere niveau van energie. We raken depressief omdat de hogere energie niveaus onze energie onder druk zet, en ons heel bewust maakt van diens lagere vibratie. Dit proces perst letterlijk alle beperkende aspecten uit ons zodat we kunnen weten welke dat zijn (zoals vastzitten in een bankschroef of zoals tandpasta uit een tube duwen), en dat is waarom ons leven zo donker en ‘slecht’ lijkt wanneer we depressief zijn. We moeten een verbinding creëren met de nieuwe stroom door die dingen los te laten die onze vibratie naar beneden halen, zodat we de nieuwe energie kunnen integreren. De twee niveaus kunnen niet samen in ons bestaan, we moeten kiezen in dewelke we willen zijn.

Wanneer deze lagere aspecten losgelaten zijn, voelen we ze aan als zware emotionele energie, herinneringen aan onze beperkingen, mislukkingen, twijfels, verwarring en de werkelijkheid die we op dit moment hebben. We zijn ons ten volle bewust van alles in ons leven dat niet werkt, ons geen vreugde brengt en niet erg vervullend is. Nu voelen we ons vastzitten en staan we stil, en dat is ook zo. Dit is het punt waarop we moeten aflijnen op de nieuwe niveaus van energie en de kanalen creëren om ze in onze werkelijkheid te integreren zodat ze onze nieuwe vibratie worden. Indien we ons zeer bewust zijn van dit proces, openen we onszelf naar nieuw potentieel. Indien we dat niet zijn, raken we depressief, voelen we ons verschrikkelijk en kunnen we afdalen op een spiraal van zelfveroordeling en .....lees verder op http://www.nieuwetijdskind.com/depressie-en-ascensie/

COMMENTS
Plaats hier je reactie!

Dit veld graag vullen!
Email adres is verplicht!

17okt
Anneke van Duin. Foto: Marco in 't Veldt
Anneke van Duin. Foto: Marco in 't Veldt

‘Nederland is achterlijk; seksueel kindermisbruik.’

Expert Anneke van Duin uit Haren schrijft boek

Hoe gaat de gemeente Haren de Jeugdzorg uitvoeren? Anneke van Duin maakt zich er grote zorgen over. Bij de landelijke instanties bestaat nu bijvoorbeeld al een gebrek aan expertise en daadkracht op het gebied van seksueel misbruik van kinderen. Misbruikte kinderen worden amper of niet geholpen. Hoe gaan gemeenten dit oplossen?

Het moet een jaar of tien geleden zijn geweest, dat Adam Bock van het Stichting Kinderopvang Haren op een vrijdagavond werd gebeld door de burgemeester van Haren. Hij moest ogenblikkelijk naar het gemeentehuis van Haren komen!

“Ik stond op een receptie en heb geantwoord dat ik die avond echt niet kon. Toen moest ik maar zaterdagochtend komen. Dat gebeurde en ik werd er streng toegesproken door de burgemeester en een wethouder.”

Bock vroeg advies van Anneke Van Duin.  Zij is specialist op het gebied van kindermisbruik. In Haren was een ‘vermoeden van misbruik’ gemeld. Van Duin had de kwestie in onderzoek. Bock: “De burgemeester wilde er niets van weten. Seksueel misbruik in Haren! Dat kon niet! Hoe ik het in mijn hoofd haalde!”

Onwetendheid

Van Duin glimlacht mistroostig. Niet alleen om de naïviteit van de burgemeester en wethouder, maar vooral om het treurige lot van de vele slachtoffertjes in het land. “We zijn nu tien jaar verder en we lopen in Nederland nog steeds ver achter op het buitenland, de VS of Engeland. Ik ben nu vijf jaar met pensioen maar ik word nog steeds benaderd, door een moeder of een oma die in paniek mij belt….  Dat geeft wel iets weer van de treurige staat waarin de hulpverlening op dit gebied verkeert.”

Harde cijfers

In het recente rapport van de Nationale Rapporteur Mensenrechten en Seksueel Geweld tegenover Kinderen van 2014 staat het getal van 1 op de 3. Zij baseert zich op álle handelingen die in het wetboek van strafrecht staan. Velen vinden dat getal te extreem. Van Duin ook.

Zij gaat altijd uit van het getal dat 15 % van de meisjes seksueel wordt misbruikt binnen de verwantenkring. Daarnaast worden ook jongetjes misbruikt, maar dat getal ligt iets lager.  Dat betekent dat 1 op de 6 meisjes met seksueel misbruik te maken heeft en ongeveer 2 op de 10 jongetjes. Bij zeer ernstig moet je denken aan herhaalde (pogingen tot)  verkrachting. Vaak gaat het misbruik samen met lichamelijke mishandeling.

Soms worden ingrijpende seksuele handelingen afgedwongen of er was sprake van meerdere daders.

Misbruik in Haren?

Haren heeft 3347 inwoners in de leeftijdsgroep van 5 – 19 jaar, dus schat u zelf het aantal mogelijk slachtoffers van seksueel kindermisbruik in Haren eens aan de hand van bovenstaande percentages, en denk dan nog eens aan de opwinding van de wethouder over één geval van mogelijk misbruik.

Van Duin: “Er zijn nog hogere schattingen, maar die tellen bijvoorbeeld potloodventers mee. Dat reken ik niet onder seksueel misbruik. Waar ik me vooral zorgen over maak zijn de misbruikte kinderen. Wat we bijvoorbeeld wel zeker weten is dat zeventig procent van de misbruikte kinderen dat misbruik verzwijgt tot ze zelf volwassen zijn. Al die kinderen! Dat is mijn drijfveer. Waarom letten we in Nederland niet beter op onze kinderen?”

Diagnostisch Centrum

Van Duin is orthopedagoog.  Ze geldt in Nederland als een autoriteit op het gebied van – vermoedelijk – seksueel misbruik van kinderen. Ze heeft haar ervaring en kennis nu vastgelegd in haar boek “De wetende getuige.”

In dat boek beschrijft ze hoe ingrijpend seksueel misbruik op een kinderleven is, en biedt daarnaast veel praktische kennis voor hulpverleners en anderen die beroepshalve met kinderen te maken hebben. Ze beschrijft ook wat secundaire traumatisering is, de impact op hulpverleners die al misbruikverhalen horen. Hoe je daar moe en uitgeblust van kunt worden.

Ze besluit haar boek met het beschrijven van wat er in Nederland zou moeten worden opgericht, namelijk expertisecentra die kinderen onderzoeken, hulpverleners adviseren en therapiemogelijkheden voor deze kinderen bieden.

Van Duin: “Als je een raar plekje hebt, dan ga je naar de dokter. Maar waar ga je naar toe als je het idee hebt dat een kind seksueel misbruikt wordt?”

Ontstaan

Van Duin: ““De aandacht voor seksueel misbruik ontstond in de jaren ’80 vanuit de vrouwenbeweging. Het is een grote verdienste geweest van staatssecretaris Hedy d’Ancona dat zij in Kijkduin een conferentie organiseerde.

Ik werkte toen als praktijkbegeleider bij de Stichting voor Jeugd en Gezin, de huidige jeugdbescherming en was verantwoordelijk voor 300 kinderen. Steeds meer kreeg ik het idee dat juist binnen die groep een groot aantal kinderen moesten schuilgaan die te maken hadden met seksueel misbruik.

Ik kon niet accepteren dat dit zo was en dat we er niet achter kwamen welke kinderen het betrof. Met nog enige andere vrouwen zijn we toen gaan pionieren. Dat betekende in de eerste plaats een poging doen om met deze kinderen over hun situatie te praten.

We noemden ons centrum: het Diagnostisch Centrum. We kozen bewust voor een neutrale naam omdat het onderwerp zo beladen was. Het was een primeur. We onderzochten kinderen uit het hele land. De politie had in die tijd nog geen verhoorstudio’s.”

Gewoon durven

Hoe moeilijk is het om seksueel misbruik vast te stellen? En zijn er veel valse aangiftes?

Van Duin: “Dat van die valse aangiftes is een vooroordeel. Geen enkel bewijs voor. We hebben bij ons centrum vanaf het begin alles zo open en transparant mogelijk opgezet, omdat mensen het gewoon niet konden en wilden geloven.

De politie kon gewoon meekijken vanachter een spiegelwand. En eerlijk gezegd: zo moeilijk is het niet, als je de juiste vragen stelt. Durft te stellen. Uit zichzelf zullen maar weinig kinderen het naar buiten brengen.

Neem een voorbeeld uit het boek, ‘Henkie.’ Hij was een jongen van 13 jaar die altijd maar zweeg en zich steeds meer isoleerde. Eén leraar van de VMBO reageerde goed. Hij nam het kind serieus toen hij voor de grap zei dat hij wel eens wilde uitproberen van een hoog gebouw te springen. Bij het onderzoek zei hij lange tijd niets totdat hij opmerkte “mijn oom heeft mijn hele leven verpest’. Toen wij vroegen hoe zijn oom dat had gedaan kwam het hele verhaal er uit.”

In godsnaam niet in ons midden

Van Duin maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen voor slachtoffers.

Van Duin: “Tegenwoordig zijn de aantallen wel aanvaard, maar er gebeurt nog steeds bitter weinig met die wetenschap. Waarom is dat zo? Het is gemakkelijker aan te nemen dat een rare pedoseksueel zoiets doet, maar dat het in gewone gezinnen gebeurt… nee, dat kan en mag niet waar zijn.

Ja, er gebeurt onderzoek naar misbruik door priesters, in internaten en door vieze mannetjes met kinderporno. Het mag overal zijn, ver van ons, maar in godsnaam niet in ons midden!

Hoopt Van Duin de wereld wakker te schudden met haar boek? “Daar ben ik al dertig jaar mee bezig.”

Op 28 november is er een symposium op de Hanzehogeschool naar aanleiding van het boek van Anneke van Duin: www.dewetendegetuige.nl

In het boek zijn ook twee hoofdstukken geschreven door Carla Rus, psychiater. Als speciale bijdrage aan dit boek. Zij werkte jarenlang met ernstig getraumatiseerde slachtoffers( overlevenden)

COMMENTS
Plaats hier je reactie!

Dit veld graag vullen!
Email adres is verplicht!

16okt

‘Jij mag zijn wie je bent, en zoals je bent, met fouten en gebreken.
om te kunnen worden, die je in aanleg bent,
maar zoals je je nog niet kunt vertonen.
en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur.

­ Anna Terruwe

De kracht van je gedachten

Als je sombere gedachten hebt, roep je somberte op. Niet alleen je gedachten, maar ook je omgeving zal veranderen. Maak hier een gewoonte van en uiteindelijk zal je hele gedrag hiermee veranderen. 

Hoe kunnen gedachten je identiteit veranderen vraag je je misschien af? Dat werkt eigenlijk best eenvoudig: je gedachten geven richting aan wat jij denkt dat mogelijk is en zorgen ervoor dat je ziet wat je verwacht te zien. Denk aan rode auto’s en vervolgens is dat alles wat je ziet op weg naar je werk. Focus je op hoe verschrikkelijk je je baan vindt of hoe saai je het vindt op school, dan is dat vervolgens alles wat je brein je presenteert... Als je dit maar lang genoeg volhoudt, verander je je kijk op de wereld en voordat je het weet limiteer je jezelf in alles wat je kan bereiken. Het bewijs om je overtuigingen te focussen in de richting die jij wenst en kracht bij te zetten!

Ga je door in de hectiek van alle dag en richt je je op de ander? Of is het nu tijd om meer vanuit jouw eigenheid te gaan leven, vanuit je hart en met jouw kwaliteiten? Kortom, meer in contact te komen met wie je werkelijk bent? Te gaan leven vanuit de parel die jij, evenals ieder mens, in je draagt? Soms is de balans in je leven even zoek, of heb je het gevoel dat je jezelf kwijt bent. Heb je de indruk dat je niet meer bent wie je vroeger was. We kennen allemaal van deze fases. Het zijn signalen die op het moment zelf niet fijn zijn, maar wel heel erg veel verrijking in je leven kunnen gaan brengen.

Durf jij het aan om je overtuigingen onder de loep te nemen? Om je knelpunten te onderzoeken? Om te ontdekken waar je jezelf verloren bent en weer kunt vinden? Zijn dit vragen waar jij mee worstelt? 

Ga op reis om weer dichter bij jezelf te komen. Laaf je aan de bijzondere omgeving het Ayurveda Hotel Luna y Sol met Diana Bergsma. Zij organiseert van 7 tot 14 november de reis “Ontmoeting met jezelf” in het hart van Andalusië, op 30 km afstand van Malaga en tien minuten rijden van de zee. Deze coaching reis helpt je de verbinding met jezelf te versterken door middel van schrijven over je leven, meditatie, opstellingen, lichaamswerk, dans en klankexpressie. Een mooie en krachtige combinatie.

Adventure can be an end in itself. Self­discovery is the secret ingredient that fuels daring. Grace Lichtenstein

 

COMMENTS
Plaats hier je reactie!

Dit veld graag vullen!
Email adres is verplicht!

05okt

Kerst is voor iedereen

Kerst is het gezelligheidsfeest bij uitstek. In de koude en donkere wintermaanden is het de ideale tijd om met familie en vrienden bij elkaar te zijn. Maar waarom doen we dat eigenlijk?

Voor christenen is Kerst het feest van de komst van Jezus naar onze aarde, maar waarschijnlijk is het zo dat de eerste Kerstvieringen een reactie waren op de Romeinse Saturnaliën. Het feest werd in Rome gehouden om Saturnus eer te bewijzen en om het einde van het landbouwjaar te vieren. Familie, vrienden en kennissen gaven geschenken aan elkaar en traditioneel waren dat kaarsen, maskers of poppen. De huizen werden versierd met groene bomen, met bloemenslingers en met lichtjes. Saturnaliën was een tijd van vriendschap en feesten voor de Romeinen.

Op 25 december werd er in de oudheid niet alleen feest gevierd in Rome maar ook in Perzië: het was het feest van de god Mithras. De Mithras cultus werd gekenmerkt door mystieke vormen van astrologie en de aanhangers maakten gebruik van onderaardse ruimten gevuld met wierook als lokalen voor hun diensten en initiatierites om nieuwe volgelingen in te wijden.

Het is dus iets waar in de oudheid al bij stil werd gestaan maar tot op de dag van vandaag worden er in Scandinavië Joelfeesten gevierd. De kinderen gaan de straat op en beelden demonen uit die vanuit de bergen komen. In de Germaanse traditie was 25 december de eerste dag van dit twaalfdaagse feest, waarop gevierd werd dat de dagen weer langer werden na de winterzonnewende. Al voelde dat in de beleving niet zo. Het is de tijd waarin de zon stil staat, het rad van de tijd is vastgevroren. De zon is betoverd. In tegenstelling tot het Midzomerfeest dat een feest voor de hele gemeenschap is, is het Joelfeest een typisch familiefeest.

Naast deze Joelfeesten kennen we ook Chanoeka. Hier wordt het inwijden van de tempel in Jeruzalem in 164 voor Christus herdacht. Een aantal koningen probeerden de Joden in het Land van Israël te dwingen bepaalde gebruiken aan te nemen die strijdig waren met de wetten van het Jodendom. De Joden kwamen hiertegen in opstand, dat in het jaar 164 voor onze jaartelling een hoogtepunt bereikte met de bevrijding van Jeruzalem. Het feest duurt acht dagen en herdenkt de viering van de zuivering en hernieuwde inzegening van de Heilige Tempel, en een in de overleveringen opgenomen wonder: Toen ze naar heilige olie zochten om de kandelaar in de Tempel aan te steken, vonden ze slechts een klein kruikje met genoeg olie in de kruik voor één dag. Echter er vond een wonder plaats, de olie brandde acht dagen lang. Chanoeka staat ook wel bekend als ‘het feest van de lichtjes.

Maar het grootste wonder van Kerstmis is misschien wel dat al deze verschillende tradities vredig naast elkaar kunnen bestaan. De geest van Kerstmis is veel ouder dan het Christendom. Of je nu christen bent of niet: iedereen kan kerst vieren.

COMMENTS
Plaats hier je reactie!

Dit veld graag vullen!
Email adres is verplicht!

04okt

Hoe denk jij over geld?

Geld en emoties lijken een innige relatie te hebben met elkaar. Ook al probeer je daar boven te staan, het zijn nog altijd onze emoties die het grootste deel van onze keuzes bepalen. Sommige mensen denken dat geld slecht is of je minder spiritueel maakt. Ze hebben negatieve gedachten over geld. Maar dat is zeker niet nodig.

Geld is niet goed of slecht, geld is ongelofelijk neutraal. Je kunt er wapens van kopen, of je kunt het weggeven aan Amnesty International. Geld is niet de oorsprong van al het kwaad, noch de bron van al het goede. Het is de intentie waarmee je het gebruikt, die bepaalt of het goed of slecht is.

Hoe denk jij nu over geld?​In het universum is een overvloed beschikbaar aan liefde, gezondheid, geluk, vrijheid en ook aan materie en geld. De meeste mensen hebben echter gedachten van schaarste en tekort en ze geloven niet echt dat overvloed ook voor hen is weggelegd. Een groot deel van deze gedachten en emoties vinden op onbewust niveau plaats. Je kunt dit vergelijken met een ijsberg, het grootste deel (onbewuste gedachten) bevindt zich onder water en het kleinste deel (bewuste gedachten) is zichtbaar.

Dus je onbewuste gedachten bepalen voor het grootste deel jouw financiële situatie. Deze gedachten zijn meestal niet eens van jezelf, maar het zijn de programmeringen en overtuigingen die je hebt overgenomen van anderen. Bijvoorbeeld van onze ouders:

● Het geld groeit me niet op de rug.

● Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje.

● Geld verzoet de arbeid

Een overtuiging is de waarheid, zoals jij hem ziet. Als jij geld als bron van al het kwaad ziet en je voelt je daar prima bij, laat het dan zo. Maar als je denkt: “Misschien wordt het eens tijd om positiever over geld te worden”, kun je altijd je overtuigingen veranderen.

Is geld belangrijk? Natuurlijk. Het betaalt de schoenen aan je voeten, het dak boven je hoofd en het eten in je maag. Hoe zou je je voelen zonder schoenen, woning of eten? Geld is een middel om iets te ervaren. Het is echter geen vervanging voor geluk, je kunt geen vriendschappen kopen. Daarentegen is geluk is ook geen vervanging voor geld. Je kunt bij de bakker niet met een kilo geluk afrekenen. Ze hebben allebei een plaats en jij alleen bepaalt de balans.

Zo bepaal jij ook de balans in wat en hoe je wilt investeren in jezelf. Wat ben jij nu waard? 

COMMENTS
Plaats hier je reactie!

Dit veld graag vullen!
Email adres is verplicht!

Ons Reisaanbod