Menu Spirituele Vakantie Reizen

Spirituele Vakantie Reizen

Spirituele Vakantie Reizen
0575-472403
06-39804150

Wij helpen jou vrijer en gelukkiger te worden!​ Ga mee op reis!

← Blog ← Thema boeken-persoonlijke-ontwikkeling

23okt

Opvoeden in en gestoorde wereld

De maatschappij waarin we leven staat op zijn kop, en wel meer dan velen van ons vermoeden. Hoe blijf je hierin als liefdevol mens overeind en hoe kun je in liefde je kinderen opvoeden? Eugenie van Ruitenbeek en Jan Nouwen vertellen hoe zij de weg aflegden vanaf hun inzicht in het disfunctioneren van de wereld naar hun eigen lichaam voor de oplossing van het leed.

Dit is een boek dat je niet onberoerd laat.Er worden de confronterende realiteiten in dit boek blootgelegd.Het ego wordt flink ter discussie gesteld. Het ego staat een liefdevol zijn namelijk in de weg. Dit boek is een compacte inspiratiebron en eyeopener om alle negatieve en destructieve energieën in jezelf te herkennen en aan te pakken. De auteurs kennen geen genade en zijn niet bang de kwaal bij de naam te noemen.

Eckart Tolle en Barry Long
‘Opvoeden in een gestoorde wereld’ is het eerste boek dat in het Nederlandse taalgebied uitkomt dat laat zien hoe het werk van spirituele leraren zoals Eckart Tolle en vooral Barry Long concreet en praktisch toepasbaar gemaakt kan worden bij het begeleiden en opvoeden van kinderen. Het wijst ouders de weg en geeft concrete en praktische handvatten hoe zij de negativiteit uit zichzelf, hun relatie met hun partner en hun kinderen kunnen halen waardoor de liefde die ze zijn vrijelijk kan stromen. Het is een radicaal boek want het rekent af met alle excuses en uitvluchten om het ongeluk in ons leven als normaal te blijven beschouwen. De auteurs wijzen als hoofdoorzaak voor al het ongeluk in de wereld de mind aan, die losgeslagen is van de liefde, en er op eigen houtje een puinhoop van maakt. Het tot stilstand brengen van de op hol geslagen mind cq het versnellen van het bewustzijn is noodzakelijk om te komen tot een wezenlijk andere wereld.

Verantwoordelijkheid nemen
“Juist  als het gaat om het grootbrengen van kinderen kunnen we ons niet meer permitteren op de oude voet verder te gaan”, aldus Eugenie van Ruitenbeek. “De oude manier voerde werk en economische groei op als hoogste goed. School en opleiding werden verheerlijkt en geld was feitelijk de belangrijkste motivator van ons handelen. Het systeem dreef ons in de overlevingsstand en wij gingen daarmee, onwetend, akkoord. We werkten voor onze onderdrukkers en financierden hen. Dat doen we nog. We hebben op die manier eeuwen geleefd en slavernij, onderdrukking, geweld, uitbuiting waren de vruchten ervan. Het is een onmenselijke, onleefbare wereld geworden.”

“Het is tijd dit te stoppen. Niet door verzet te plegen, niet door te strijden, te jammeren, te klagen, anderen de schuld te geven, maar door de volle verantwoordelijkheid te nemen dat wij het waren die ten volle meewerkten aan de creatie en het voortbestaan van deze wereld. We wisten niet dat we onderdrukt en gemanipuleerd werden door de politiek, de medische wereld, de banken, het onderwijs en alle andere systemen. Dat is een feit. Voor datgene wat je niet weet, kun je geen verantwoordelijkheid nemen. Nu weten veel mensen het wel. En dat maakt dat deze tijd tot een machtig mooie tijd.”

Koop NU 

 

COMMENTS
Plaats hier je reactie!

Dit veld graag vullen!
Email adres is verplicht!

Ons Reisaanbod