Wij doen alles voor jouw geluk

Samengestelde gezinnen: een nieuw nest bouwen

Je hebt een hele weg achter de rug, meestal een weg met aardig wat hobbels en bobbels: gescheiden en samen de zorg voor jullie kinderen. Na een heel proces ben je blij: een nieuwe relatie ziet het licht en jullie hebben zin om samen verder te gaan. Samen... met jullie kinderen.

Jullie willen het natuurlijk goed doen; een fijn, warm en gezellig nieuw gezin. Vol enthousiasme slaan jullie een nieuwe weg in. Maar wat kun je allemaal tegenkomen op die weg?

Even wat ‘feiten’

Samengestelde gezinnen: een nieuw nest bouwen​66% Van de nieuw samengestelde gezinnen blijkt jammer genoeg weer uit elkaar te gaan. In 34% van de situaties gaat het wel goed. Wat kun je doen om bij die groep aan te sluiten?

Het is belangrijk om elkaar te steunen en, hoe kan het ook anders, communicatie is essentieel. Helder communiceren over je verwachtingen en verlangens. Daarbij ook onbevooroordeeld luisteren naar de ander zodat er echt ruimte is om verwachtingen en verlangens naast elkaar te leggen. Zo kun je samen kijken hoe je ruimte kunt gaan maken voor elkaar.

Kinderen vinden het vaak ook nog lastig dat hun ouders gescheiden zijn en juist door weer een nieuwe gezinssituatie kunnen die gevoelens naar boven komen. Wijs dus om ook daarvoor ruimte te maken. Het mag er zijn...

Een aantal tips

* Wees geduldig en realistisch

Een nieuw gezin begint altijd uit een verliessituatie. Het kost tijd voor kinderen en ex-partners om dit te verwerken, te accepteren en een plekje te geven. Streef niet naar het perfecte nieuwe gezin.

* Neem als stiefouder niet de ouderrol over

Een kind heeft maar één biologische moeder en één biologische vader. Kinderen zijn loyaal aan hun ouders. Neem als stiefouder niet de ouderrol over. Zorg er zeker in het begin voor dat je een ‘extraatje’ bent voor de kinderen. Bouw samen aan een vertrouwensband.

* Blijf investeren in je relatie

Nog meer als in een ‘gewoon’ gezin is de relatie tussen jou en je partner van essentieel belang voor je samengestelde gezin. De verbindingen in het samengestelde gezin vallen of staan met de partnerrelatie.

Het blijkt dat samengestelde gezinnen ruwweg een viertal fases doorlopen (Heybroek & Overgaauw, 2004):

Fase I: de droomperiode. De ouder en nieuwe partner zijn verliefd en denken alles aan te kunnen. Ze gaan er van uit dat als zij hun best maar doen, alles goed komt.

Fase II: de periode van wakker liggen. De ouder en nieuwe partner hadden bedacht welke problemen ze tegen zouden kunnen komen in hun nieuwe gezin, maar de praktijk blijkt anders te zijn. Er ontstaan spanningen. De stiefouder krijgt irritaties en negatieve gevoelens richting de stiefkinderen, maar weet niet goed of hij/zij hierover kan praten met de partner. Veel stiefouders liggen wakker en piekeren over deze problemen. Ze doen zo hun best en het lukt niet. De kinderen verwachten van alles van de stiefouder maar lijken weinig terug te geven. De stiefouder heeft het gevoel er niet toe te doen.

Fase III: de periode van de nachtmerries. Negatieve gevoelens jegens de stiefkinderen komen de stiefouder steeds hoger te zitten en het is onmogelijk om de teleurstelling langer te verbergen. Er is frustratie omdat er zoveel verwachtingen waren die niet uitkomen. Een stiefouder ervaart dat er veel minder tolerantie is voor het stiefkind dan voor de eigen kinderen. Spanningen en conflicten lopen op. Meestal geeft de stiefouder aan zo niet langer verder te kunnen gaan. In deze fase gaat men met elkaar praten, wendt zich eventueel tot de hulpverlening of wordt in het uiterste geval de relatie beëindigd.

Fase IV: de periode van droom en werkelijkheid. De nachtmerries zijn overleefd en er is een redelijke harmonie ontstaan. Een periode van geven en nemen is begonnen en daarmee de integratie van het samengestelde gezin. Maar het blijft een illusie dat het samengestelde gezin net zo hecht zal worden als een kerngezin. Op bepaalde, vooral emotionele, momenten is het toch weer duidelijk dat er sprake is van verschillende partijen.

Zoals blijkt uit bovenstaande is het een belangrijke taak voor samengestelde gezinnen om verwachtingen die er zijn ten opzichte van elkaar en van de nieuwe rol als stiefouder en stiefkind met elkaar te onderzoeken. Ook het bespreken van de voorrangsregels die er in het samengestelde gezin zijn, is belangrijk (Cottyn, 2012). Komt men hier samen niet uit en/of blijven er spanningen bestaan, dan kan gezinstherapie een uitkomst bieden.

Natuurlijk wil je een nieuwe start maken en een hecht team vormen met je partner en samen weer een fijn en liefdevol nest bieden aan de kinderen. De hobbels en bobbels kunnen pijnlijk zijn, oud zeer oproepen bij zowel jullie als partners maar ook bij de kinderen. Het is goed om daar niet alleen mee rond te blijven lopen en je licht eens op te steken bij specialisten die jullie op weg kunnen helpen. Zoals al eerder benoemd: communicatie over wensen en verlangens zijn heel erg belangrijk. Maak daar iets speels van, iets dat vanuit plezier gedeeld kan worden met elkaar door bijvoorbeeld met een collage aan de slag te gaan.

Neem ook de tijd om deze nieuwe weg met elkaar te leren kennen, het is een ontdekkingsreis met elkaar waarbij je samen allerlei nieuwe elementen met elkaar gaat uitvinden.Plaats hier je reactie!

Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!
Dit veld graag vullen!
Avontuurlijke, populaire spirituele reizen

 

Schrijf je nu in voor:

En geen zorgen – je gegevens zijn veilig. Je kunt je op elk moment uitschrijven. 

Aanvragen →

77.4 3214 25