Menu Spirituele Vakantie Reizen

Spirituele Vakantie Reizen

Spirituele Vakantie Reizen
0575-472403
06-39804150

Wij helpen jou vrijer en gelukkiger te worden!​ Ga mee op reis!

← Blog ← Thema persoonlijke-ontwikkeling

17okt
Anneke van Duin. Foto: Marco in 't Veldt
Anneke van Duin. Foto: Marco in 't Veldt

‘Nederland is achterlijk; seksueel kindermisbruik.’

Expert Anneke van Duin uit Haren schrijft boek

Hoe gaat de gemeente Haren de Jeugdzorg uitvoeren? Anneke van Duin maakt zich er grote zorgen over. Bij de landelijke instanties bestaat nu bijvoorbeeld al een gebrek aan expertise en daadkracht op het gebied van seksueel misbruik van kinderen. Misbruikte kinderen worden amper of niet geholpen. Hoe gaan gemeenten dit oplossen?

Het moet een jaar of tien geleden zijn geweest, dat Adam Bock van het Stichting Kinderopvang Haren op een vrijdagavond werd gebeld door de burgemeester van Haren. Hij moest ogenblikkelijk naar het gemeentehuis van Haren komen!

“Ik stond op een receptie en heb geantwoord dat ik die avond echt niet kon. Toen moest ik maar zaterdagochtend komen. Dat gebeurde en ik werd er streng toegesproken door de burgemeester en een wethouder.”

Bock vroeg advies van Anneke Van Duin.  Zij is specialist op het gebied van kindermisbruik. In Haren was een ‘vermoeden van misbruik’ gemeld. Van Duin had de kwestie in onderzoek. Bock: “De burgemeester wilde er niets van weten. Seksueel misbruik in Haren! Dat kon niet! Hoe ik het in mijn hoofd haalde!”

Onwetendheid

Van Duin glimlacht mistroostig. Niet alleen om de naïviteit van de burgemeester en wethouder, maar vooral om het treurige lot van de vele slachtoffertjes in het land. “We zijn nu tien jaar verder en we lopen in Nederland nog steeds ver achter op het buitenland, de VS of Engeland. Ik ben nu vijf jaar met pensioen maar ik word nog steeds benaderd, door een moeder of een oma die in paniek mij belt….  Dat geeft wel iets weer van de treurige staat waarin de hulpverlening op dit gebied verkeert.”

Harde cijfers

In het recente rapport van de Nationale Rapporteur Mensenrechten en Seksueel Geweld tegenover Kinderen van 2014 staat het getal van 1 op de 3. Zij baseert zich op álle handelingen die in het wetboek van strafrecht staan. Velen vinden dat getal te extreem. Van Duin ook.

Zij gaat altijd uit van het getal dat 15 % van de meisjes seksueel wordt misbruikt binnen de verwantenkring. Daarnaast worden ook jongetjes misbruikt, maar dat getal ligt iets lager.  Dat betekent dat 1 op de 6 meisjes met seksueel misbruik te maken heeft en ongeveer 2 op de 10 jongetjes. Bij zeer ernstig moet je denken aan herhaalde (pogingen tot)  verkrachting. Vaak gaat het misbruik samen met lichamelijke mishandeling.

Soms worden ingrijpende seksuele handelingen afgedwongen of er was sprake van meerdere daders.

Misbruik in Haren?

Haren heeft 3347 inwoners in de leeftijdsgroep van 5 – 19 jaar, dus schat u zelf het aantal mogelijk slachtoffers van seksueel kindermisbruik in Haren eens aan de hand van bovenstaande percentages, en denk dan nog eens aan de opwinding van de wethouder over één geval van mogelijk misbruik.

Van Duin: “Er zijn nog hogere schattingen, maar die tellen bijvoorbeeld potloodventers mee. Dat reken ik niet onder seksueel misbruik. Waar ik me vooral zorgen over maak zijn de misbruikte kinderen. Wat we bijvoorbeeld wel zeker weten is dat zeventig procent van de misbruikte kinderen dat misbruik verzwijgt tot ze zelf volwassen zijn. Al die kinderen! Dat is mijn drijfveer. Waarom letten we in Nederland niet beter op onze kinderen?”

Diagnostisch Centrum

Van Duin is orthopedagoog.  Ze geldt in Nederland als een autoriteit op het gebied van – vermoedelijk – seksueel misbruik van kinderen. Ze heeft haar ervaring en kennis nu vastgelegd in haar boek “De wetende getuige.”

In dat boek beschrijft ze hoe ingrijpend seksueel misbruik op een kinderleven is, en biedt daarnaast veel praktische kennis voor hulpverleners en anderen die beroepshalve met kinderen te maken hebben. Ze beschrijft ook wat secundaire traumatisering is, de impact op hulpverleners die al misbruikverhalen horen. Hoe je daar moe en uitgeblust van kunt worden.

Ze besluit haar boek met het beschrijven van wat er in Nederland zou moeten worden opgericht, namelijk expertisecentra die kinderen onderzoeken, hulpverleners adviseren en therapiemogelijkheden voor deze kinderen bieden.

Van Duin: “Als je een raar plekje hebt, dan ga je naar de dokter. Maar waar ga je naar toe als je het idee hebt dat een kind seksueel misbruikt wordt?”

Ontstaan

Van Duin: ““De aandacht voor seksueel misbruik ontstond in de jaren ’80 vanuit de vrouwenbeweging. Het is een grote verdienste geweest van staatssecretaris Hedy d’Ancona dat zij in Kijkduin een conferentie organiseerde.

Ik werkte toen als praktijkbegeleider bij de Stichting voor Jeugd en Gezin, de huidige jeugdbescherming en was verantwoordelijk voor 300 kinderen. Steeds meer kreeg ik het idee dat juist binnen die groep een groot aantal kinderen moesten schuilgaan die te maken hadden met seksueel misbruik.

Ik kon niet accepteren dat dit zo was en dat we er niet achter kwamen welke kinderen het betrof. Met nog enige andere vrouwen zijn we toen gaan pionieren. Dat betekende in de eerste plaats een poging doen om met deze kinderen over hun situatie te praten.

We noemden ons centrum: het Diagnostisch Centrum. We kozen bewust voor een neutrale naam omdat het onderwerp zo beladen was. Het was een primeur. We onderzochten kinderen uit het hele land. De politie had in die tijd nog geen verhoorstudio’s.”

Gewoon durven

Hoe moeilijk is het om seksueel misbruik vast te stellen? En zijn er veel valse aangiftes?

Van Duin: “Dat van die valse aangiftes is een vooroordeel. Geen enkel bewijs voor. We hebben bij ons centrum vanaf het begin alles zo open en transparant mogelijk opgezet, omdat mensen het gewoon niet konden en wilden geloven.

De politie kon gewoon meekijken vanachter een spiegelwand. En eerlijk gezegd: zo moeilijk is het niet, als je de juiste vragen stelt. Durft te stellen. Uit zichzelf zullen maar weinig kinderen het naar buiten brengen.

Neem een voorbeeld uit het boek, ‘Henkie.’ Hij was een jongen van 13 jaar die altijd maar zweeg en zich steeds meer isoleerde. Eén leraar van de VMBO reageerde goed. Hij nam het kind serieus toen hij voor de grap zei dat hij wel eens wilde uitproberen van een hoog gebouw te springen. Bij het onderzoek zei hij lange tijd niets totdat hij opmerkte “mijn oom heeft mijn hele leven verpest’. Toen wij vroegen hoe zijn oom dat had gedaan kwam het hele verhaal er uit.”

In godsnaam niet in ons midden

Van Duin maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen voor slachtoffers.

Van Duin: “Tegenwoordig zijn de aantallen wel aanvaard, maar er gebeurt nog steeds bitter weinig met die wetenschap. Waarom is dat zo? Het is gemakkelijker aan te nemen dat een rare pedoseksueel zoiets doet, maar dat het in gewone gezinnen gebeurt… nee, dat kan en mag niet waar zijn.

Ja, er gebeurt onderzoek naar misbruik door priesters, in internaten en door vieze mannetjes met kinderporno. Het mag overal zijn, ver van ons, maar in godsnaam niet in ons midden!

Hoopt Van Duin de wereld wakker te schudden met haar boek? “Daar ben ik al dertig jaar mee bezig.”

Op 28 november is er een symposium op de Hanzehogeschool naar aanleiding van het boek van Anneke van Duin: www.dewetendegetuige.nl

In het boek zijn ook twee hoofdstukken geschreven door Carla Rus, psychiater. Als speciale bijdrage aan dit boek. Zij werkte jarenlang met ernstig getraumatiseerde slachtoffers( overlevenden)

COMMENTS
Plaats hier je reactie!

Dit veld graag vullen!
Email adres is verplicht!

Ons Reisaanbod