Menu Spirituele Vakantie Reizen

Spirituele Vakantie Reizen

Spirituele Vakantie Reizen
0575-472403
06-39804150

Wij helpen jou vrijer en gelukkiger te worden!​ Ga mee op reis!

← Blog ← Thema spirituele-reizen

01aug

Jij bent een talent!

Jij bent een talent!

ta·lent: natuurlijke begaafdheid; aanleg

Talent: iets dat toebedeeld is aan een enkeling, of hebben we allemaal een uniek talent? Wat is talent eigenlijk en waarom is het belangrijk om je talent te benutten?

Ieder mens heeft iets waar hij of zij goed in is, het is dat wat iemand uniek maakt. Van nature hebben we allemaal iets waar we opvallend goed in zijn. Een talent.

Omdat talent ons van nature toebehoord, is het een krachtige bron. Leven vanuit die bron geeft vitaliteit, creativiteit, voldoening en zorgt voor een gezonde eigenwaarde. Het niet benutten van je talent, zal een onbevredigend gevoel geven en vaak resulteren in bijvoorbeeld je minder energiek voelen.

Het is de natuur die ervoor zorgt dat leven vanuit talent, voor ons allemaal het meeste gemak geeft. Immers, een eekhoorn door rivieren laten zwemmen om zijn voedsel te vinden, zal veel meer energie kosten dan wanneer de eekhoorn vrij door de boomtoppen beweegt en welhaast ‘vliegt’ van tak naar tak. Dat gaat het dier vanzelf af. Zo geldt het ook voor ieder mens; dat waar je het beste in bent, gaat je van nature en dus met veel gemak af. Talent is iets wat nagenoeg vanzelf gaat, je weinig energie kost en juist energie geeft.

We hebben vaak geleerd in onze opvoeding en in ons werkende leven dat je ‘hard moet werken’, ‘je best moet doen’, ‘bloed, zweet en tranen’. Maar dat is natuurlijk tegenstrijdig en heel erg ineffectief ten opzichte van leven en werken vanuit je talent: dat gaat vanuit gemak. Talent is dat wat je zelf niet in de gaten hebt en voor jou vanzelfsprekend is. Daarom is het vaak lastig om je eigen talent te benoemen.

Je talent ontdekken is enorm waardevol. Het vergroot je eigenwaarde, je vitaliteit en zorgt ervoor dat je in balans blijft. Je voedt jezelf terwijl je je talent deelt in je werk- en privé-leven. Je laat het vrij stromen, een gevoel van voldoening groeit en je zult je minder afhankelijk voelen van wat anderen van je vinden. Het mooie van leven vanuit je talent is dat het verder zal groeien. Ontspanning, plezier en succes zullen groeien.

Hoe sta jij ervoor? Leef jij vanuit je talent? Is het tijd voor een verandering om ruim baan te maken voor je talent? 

“I have no special talents. I am only passionately curious.” Albert Einstein

COMMENTS
Plaats hier je reactie!

Dit veld graag vullen!
Email adres is verplicht!

08feb

'Een Kluizenaar, is dat echt een talènt?

Ik vecht al mijn hele leven tegen die neiging in mezelf van veel behoefte hebben aan alleen zijn, aan stilte en rust, aan me regelmatig willen terugtrekken. Want dat is toch geen 'normale' behoefte, dat is toch....ik weet niet, ráár?! Dat denk ik tenminste, wie heeft dat nou...'

De opluchting die het haar gaf, een vrouw van ergens in de 50, om te ontdekken dat deze 'neiging' een archetypische kracht vertegenwoordigt, en geen 'afwijking' is, was ontroerend om te zien.

Aan het einde van de dag ging ze naar huis met de rijkdom van haar 12 talenten en in het bijzonder voor het eerst in haar leven gelukkig met haar Kluizenaar.

Hoe goed ken jij jezelf en waardeer je 'neigingen en behoeften' die misschien afwijken van de norm, afgekeurd zijn toen je opgroeide of zijn ondergedoken omdat ze niet passen in je zelfbeeld?

Bureau WonderWell in Zutphen

De thema's talentontwikkeling en bezieling zijn steeds belangrijker in onze kantelende samenleving. Het behoort tot mijn missie om mensen bij te staan in het proces van het (her)vinden van hun intrinsieke kracht en bestemming, zodat angst en onzekerheid kunnen transformeren naar vertrouwen en verhoogd bewustzijn. 

Bron blog en talentontwikkeling Michèle Wattel
Haar website is: http://www.wonderwell.nl/htm_nl/agenda.htm

COMMENTS
Plaats hier je reactie!

Dit veld graag vullen!
Email adres is verplicht!

Ons Reisaanbod