Belasting tips

1. Outplacement - Transitievergoeding

Een goede werkgever zal ter compensatie van het ontslag vaak een outplacementbudget aanbieden. Dat geld mag je dus ook investeren in je persoonlijke ontwikkeling. 

De meeste mensen willen nog altijd een vaste baan als werknemer, maar een toenemend aantal mensen overweegt het te proberen als zzp'er.

Vanaf 2015 ontvangen werknemers bij ontslag een transitievergoeding, die gebaseerd is op aantal dienstjaren en salaris. Het hangt dus van de hoogte van het salaris en de lengte van het dienstverband hoeveel geld beschikbaar is voor een outplacementtraject.   


2. Belastingaftrek loopbaanbegeleiding voor werkgevers en zzp’ers

Voor werkgevers geldt dat loopbaancoaching onder gerichte vrijstellingen valt. De kosten zijn aftrekbaar als zakelijke uitgave. Ondernemers en zzp’ers kunnen de kosten als ondernemerskosten meenemen. Voor meer informatie kun je terecht bij de Belastingdienst.
Zie onze Zakelijke coaching Reizen website.


3. Andere financiële middelen zijn:

♦ Preventie ziekteverzuim
♦ Re-integratie - Mobiliteitsregelingen
♦ Opleiding - scholing - training
♦ 50 plus Personeelsbeleid
♦ Individueel Loopbaanbudget voor ambtenaren 
♦ Persoonlijk Opleidingsbudget, kijk naar je CAO
♦ Recht op loopbaanscan bij overheidsinstellingen


4. Vergoeding vanuit CAO

In veel cao’s is een regeling voor een Persoonlijk Ontwikkelingsbudget uitgewerkt. Overleg met je directeur of afdeling P&O/HR. Zij kunnen duidelijkheid geven over of zij de coachingreis (deels) vergoeden, inclusief de evaluaties en eventuele tussentijdse rapportages naar de werkgever.​


5. Loopbaancoaching 

Je kunt 30 tot 50 % terug krijgen bij de aangifte van inkomstenbelasting. Let er dan wel op dat loopbaancoaching in verband moet staan met inkomensverwerving en of verbetering van je positie op de arbeidsmarkt. Dit geldt voor de coachingsessies en trainingen voor: zzp, particulieren, werkgevers. 

 

Diana Bergsma werkt vanuit de zakelijke coaching reizen al meer dan 7 jaar met bedrijven, particuleren, organisaties en zzp'rs. Wij geven graag advies hoe je een reis kan aftrekken/opgeven aan/van de belasting. Neem gerust contact met ons op.

Diana Bergsma
Directeur van Spirituele Vakantie Reizen 
Kantoor Spirituele Vakantie Reizen in Zutphen (Gelderland)

Diana Bergsma: 0575 472403 of 06 398 04 150

Email: info@zakelijkecoachingreizen.nl