Diana is Psychosociaal coach en counselor 

Zij is expert op het gebied van bindings en verlatingsangst.

Bindings- en verlatingsangst coaching

Levenservaringen kunnen er voor zorgen dat in verbinding zijn met een ander niet altijd even vanzelfsprekend is. Klassiek gesproken ook wel genoemd: bindingsangst, of de andere kant van dezelfde medaille, verlatingsangst.
Waar komt het vandaan? Wat is het? Hoe leer je er mee omgaan?

Vroeger

Wanneer we vroegere gebeurtenissen hebben meegemaakt die pijnlijk waren, vaak al in onze jeugd of kinderjaren, kan deze angst ontstaan. Een gevoel van onveiligheid, misschien zelfs wel (emotionele) verwaarlozing, zorgen voor een terugtrekkende houding: een schulp om je heen zodat je niet meer geraakt kunt worden. Onbewust meer afstand houden, intimiteit uit de weg gaan, kan het gevolg zijn. Voor de een zal dat intenser zijn dan voor een ander.

Angst

Vrijwel iedereen verlangt naar de geborgenheid van een intieme relatie, naar iemand om je leven mee te delen, je steun en toeverlaat. Wanneer echter de angst regeert, zal het gemis van een vervullende relatie toenemen. We doen daar vaak nog een schep bovenop door negatieve gedachten over onszelf te ontwikkelen zoals: ‘Ik ben niet goed genoeg voor een relatie’, ‘Ik kan het niet’, ‘Ik ben gewoon niet geschikt voor een relatie’’.

Jezelf afwijzen

Eigenlijk wijs je jezelf dan af. Met als gevolg dat het nog lastiger en spannender wordt om een relatie aan te gaan. En zo is een cirkel rond. Hoe kun je dit doorbreken?

Diana neemt je mee door jouw biografielijn om inzicht te krijgen in je levensverhaal. Je brengt de feiten en ervaringen van je leven in kaart én je verhaal daarover, je gevoelens en gedachten. Doordat je overzicht krijgt in je levenslijn hebt, kunnen we bij dieperliggende motieven, verlangens en idealen. (Kies een Individuele coaching retraite.)

Innerlijk kind

Als volwassen hebben we een innerlijk kind, vaak kennen we dit deel niet meer van onszelf. Als kind moest je coping strategieën ontwikkelingen om te kunnen leven in een onveilige gezin situatie. Je moest immers dealen met je eigen emoties. Vaak zien we dat gevoelens zoals angst, verdriet, schuldgevoel, boosheid, wanhoop, machteloosheid of somberheid overheersen in je leven. 

Tijdens de coaching sessies kom je in contact met deze gevoelens, waardoor jij je gevoelens niet meer het ontkent, weglacht of vermijd. Doordat je leert luisteren naar 'je innerlijk kinddeel" kun je ook de pijnlijke gevoelens verwerken.

En leer je in de coaching actieve coping strategieën:

  • waardoor je zoekt naar oplossingen
  • anticipeert op het probleem
  • en om hulp vraagt

Liefde naar jezelf

In de coaching leer je ook:

  • de positieve kant te zien
  • stel je doelen en maak je plannen
  • leer je het probleem in het juiste perspectief te zien 
  • leer je om problemen te benaderen vanuit zelfcompassie

Om uit de dynamiek van de verlatingsangst te komen is het belangrijk om de liefde voor jezelf, die je zo lang kwijt was, opnieuw te voelen, jezelf te leren waarderen en (meer) vertrouwen te krijgen in jezelf. 

Bindingsangst

Voor iemand die geen relatie heeft, vindt een vergelijkbaar proces plaats: hij of zij krijgt steeds meer last van het gemis aan een vervullende relatie en gaat zichzelf daarover afwijzen. Er zit een risico aan verbinding, want je loopt het risico de verbinding weer te verliezen. En verliezen van verbinding is een ervaring die je kent uit je kindertijd, met de mensen die van je hielden en waar je afhankelijk van was.

Het idee dat je verbinding zou moeten verliezen is zo pijnlijk, dat je vaak onbewust dit risico uit de weg gaat en dus geen relatie aangaat. Terwijl je er wel naar verlangt. 

De coaching richt zich op hoe je verbinding maakt zonder angst

Via *Voice Dialoque methode met Diana, krijg jij zicht op je sub persoonlijkheden, de delen die bij je 'ík' horen. 

Voorbeeld: welke delen in jou saboteren een relatie of welke delen in jou houden een relatie op afstand? Greep krijgen op de delen in jezelf en begrijpen waarom ze er zijn is een belangrijk onderdeel van de coaching. Je leert steeds meer de regie te nemen waardoor de saboteur b.v. de relatie niet meer kan saboteren. Als jij de regie hebt bepaal jij jouw keuzes! Daarmee versterk jij je zelfvertrouwen en zelfwaardering! En het allerbelangrijkste is dat jij je weer veilig voelt binnen een relatie.

Heb je last van verlatings en bindings angst?
Kies dan voor de individuele coaching retraite.

 

Wat is Voice Dialoque? 
In Voice Dialogue gaan we er vanuit dat ieder mens uit meerdere ikken of sub personen bestaat. Deze ikken nemen het stuur geregeld van ons over. Zoals een Pleaser die zorgt dat je geen conflicten krijgt en een Pusher die je aanzet tot overwerken. In Voice Dialogue gaat de coach letterlijk in gesprek met de verschillende ikken van de cliënt. 

Boek: Ik (k)en mijn ikkenontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue. Dit leuke boekje is geschreven voor cliënten.