Verdiep je relatie

Is het onvermijdelijk dat de liefde voor je partner vermindert als je elkaar langer kent? Volgens de auteurs van dit boek hoeft dit niet te gebeuren. Als het vuur van de eerste verliefdheid is uitgedoofd maar de waakvlam nog steeds brandt, kan dit boek je helpen het contact met je partner te verdiepen.

Door oprecht te delen wat er in je omgaat, kun je telkens opnieuw een levendige uitwisseling tot stand brengen. Je partner blijft op die manier de intieme vriend die je toelaat tot je binnenwereld en opzoekt voor overleg. Verdiep je relatie presenteert geen pasklare recepten, maar prikkelt tot zelfonderzoek.

Het boek maakt duidelijk dat oprecht contact meer inhoudt dan sociale vaardigheden alleen. Allerlei dagelijkse contactmomenten komen daarbij aan de orde. De tekst wordt afgewisseld met herkenbare anektdotes en oefeningen waarmee je direct aan de slag kunt. Het laatste hoofdstuk schetst een concreet programma om je relatie bewuster vorm te geven.

Verdiep je relatie is geschreven voor alle stellen die weigeren de tijd samen uit te zitten of met een vraagteken uit elkaar te gaan. 

Geef je relatie een kans, ga op Relatie Retraite

Sluimerende gevoelens van onbehagen, verliefdheid op iemand anders, wederzijdse irritaties, eenzaamheid en onbegrip kunnen in een bepaalde fase naar voren komen. Signalen die erop kunnen wijzen dat de intimiteit grotendeels uit de relatie verdwenen is. De energieband die om elkaar vervlochten zat, vertoont gaten. Kinderen, werk, hobby’s of andere zaken nemen steeds meer tijd en aandacht in beslag en houden je energie bij je relatie weg. Hoog tijd om pas op de plaats te maken en in een intensieve vorm stil te staan bij wat er speelt. 

Wil je meer weten over de relatie retraite?